Ready for Business

Vai esi gatavs biznesam!?

Ar partnerības līguma noslēgšanu un kopīgu tikšanos Klaipēdā (Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parkā) 2017. gada 30.maijā tika uzsākts projekts LLI-143 Gatavs biznesam! (Ready for Business / ReforB ), kas apstiprināts Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros, programmas prioritātē- nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un risinājumus. Tāpēc projektā iesaistītie partneri (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte LV, Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks LT, Daugavpils universitāte  LV, Radošā Māja Visagina LT,  Ventspils Jauniešu dome LV , Darba tirgus mācību centrs Panevėžys LT)  izstrādās biznesa simulācijas spēles, imitējot reālas dzīves situācijas, ar ko sastopas jaunie uzņēmumi, un vadīs seminārus „Iesaisties!” (“Be involved!”), kas tiks veidoti saskaņā ar interaktīvo konceptu „Iedvesmojies–Palīdzi–Dalies–Analizē”. IKT Biznesa Simulators, kura izstrāde notiks projektā, imitēs biznesa procesu uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai.

Projekta mērķauditorija ir studenti un nesenie augstskolu absolventi uzņēmējdarbības jomās, kā arī jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai jaunieši, kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jaunizveidotie uzņēmumi, kas vēlas gūt pieredzi.

Projekta realizācija izceļas ar integrētu pieeju, kas ietver vairākus elementus: neformālas mācīšanās pieeja; pievēršanās uzņēmējdarbības disciplīnām; pieredzes apgūšana pie esoša uzņēmēja un biznesa prakses piemēri. Šāds risinājumu spektrs ļaus skatīt uzņēmējdarbību no dažādiem aspektiem, tādējādi nodrošinot izpratni par visām uzņēmuma funkcijām un līmeņiem.
Tiek lēsts, ka projekta aktivitāšu rezultāts varētu būt 12–15 jauni uzņēmumi.

Tikšanās gaitā tika apriesti darba uzdevumi, kas jāveic katram projektā iesaistītajam partnerim, kā arī izdiskutēti sadarbības organizācijas principi.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

http://europa.eu/, http://www.latlit.eu, https://www.latvija.lv/, https://www.ventspils.lv//

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība "Ventspils Jauniešu dome", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

IKT UZŅĒMĒJDARBĪBAS SIMULATORS

Tiešsaistes uzņēmējdarbības simulators ir mūsdienīgs un interaktīvs veids, kas palīdz iesācējiem uzņēmējdarbībā saprast kā nodibināt un vadīt savu uzņēmumu, izvairoties no nepatīkamām grūtībām.

Simts dažādas un uz patiesas informācijas balstītas situācijas ir ievadītas datubāzē, un šī nodarbe palīdz uzņēmējdarbību aplūkot no dažādiem aspektiem un tas rada vispārēju tās izpratni.

Pēc iepazīšanās ar konkrēto situāciju, dalībniekiem ir iespēja izvēlēties vienu četrām rīcībām. Pēc izvēles izdarīšanas, spēlētājs turpina spēli, kas ir pielāgota, balstoties uz iepriekš pieņemtā lēmuma sekām. Spēle turpinās līdz dalībnieks to pabeidz, pēc tam tiek sniegts īss apraksts par konkrētā dalībnieka uzņēmējdarbības spējām.

Spēlētājiem automātiski tiek parādīti komentāri pēc konkrēto darbību veikšanas. Spēles laikā tiek izskaidrots kādas prasmes un kādas zināšanas konkrētajam spēlētājam ir jāiegūst, lai tas varētu kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, kā arī spēle paslavē pēc pareizu lēmumu pieņemšanas. Ja rodas grūtības, spēle šo to pateiks priekšā. Pietam, vienmēr ir iespēja paspert vienu soli atpakaļ un pieņemt citu lēmumu. Labākie spēlētāji tiks iekļauti Slavas zālē.

Šis simulators ir ļoti aizraujošs! Viegli uztveramu tekstu un amizantu ilustrāciju kombinācija sniedz neaizmirstamu pieredzi! Spēlē jau tagad!

Saite: http://www.reforbsimulator.eu

ATSKATS UZ PROJEKTA "GATAVS BIZNESAM" AKTIVITĀTĒM 

No 2017.marta līdz 2019.gada janvārim Latvijas un Lietuvas jauniešiem bija pieejama unikāla iespēja daudz tiešākā veidā iepazīties ar uzņēmējdarbību un sava biznesa uzsākšanai nepieciešamo iemaņu iegūšanu.

  Projekts “Gatavs biznesam!” (Ready for Business/ReforB ) ir Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. ietvaros radīta iniciatīva, kuru radījuši 6 sadarbības partneri – 3 no Latvijas un 3 no Lietuvas. Projekta mērķis bija veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izmantojot mūsdienīgus mācīšanās un zināšanu iegūšanas risinājumus.

    Projekta aktivitātes sniedza iespēju 90 jauniešiem no Ventspils un Kurzemes piedalīties 15 projekta aktivitātēs, kuras norisinājās 6 projekta partnera pilsētās: Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Paņevežā, Visaginā un Klaipēdā, kopā vienojot vairāk kā 550 uzņēmējdarbībā ieinteresētu jauniešu. Projekta aktivitātes tika organizētas divos veidos-  teorētiskas zināšanas semināros (kopumā 9 semināri), un praktiska iespēja pielietot savas jauniegūtās zināšanas biznesa simulācijas spēlē (kopa 6 simulācijas spēles).

    Viena no spēles dalībniecēm, Kateržina Školudikova (EVS brīvprātīgā Ventspils jauniešu domē), par spēli stāsta: “Tā ir apsveicama ideja, ka ir vēlme darboties un izglītot jaunus cilvēkus par šo jomu. Es pati esmu studējusi biznesa vadību, un uzskatu, ka jauniešiem ir nepieciešams apgūt šādas zināšanas. Spēle ir interesants veids, kā iegūt jaunus draugus un uzzināt lietas par biznesa pasauli.” Savukārt projekta dalībniece Anna Fedotovska par pasākumiem stāsta: “Seminārs bija interesanta iespēja uzzināt vairāk informāciju par dažāda veida uzņēmējiem un to darbību. Bet visvairāk man patika simulācijas spēle, jo bija iespēja izkāpt ārpus savas komforta zonas un arī padomāt. Ja būtu iespēja, noteikti dotos vēl.“