tURPINĀM PROJEKTU  "YOUTH OF TOMORROW"

Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekts, kas Ventspilī norisinās 18 mēnešus: no 01.08.2023. līdz 31.01.2025 un uzņem vairākus ārzemju brīvprātīgos!

Maksimālais dotācijas apmērs: EUR 54 670.00

Brīvprātīgo uzdevums Ventspilī:

 • papildināt esošo pasākumu klāstu ar jauniem pasākumiem;
 • piedāvāt dažādas valodas apmācības, piemēram, franču, spāņu, itāļu valodu;
 • iepazīt vietējo kultūru, cilvēkus, piedalīties un palīdzēt citu veidotajos pasākumos;
 • iepazīstināt vietējo sabiedrību ar savu kultūru, piem. grieķu, spāņu, franču, bulgāru u.c.
 • informēt vietējos jauniešus par Eiropas plašājām iespējām, ceļošanum darbu, mācībām u.c.

Youth of Tomorrow

Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekts, kas Ventspilī norisinās 18 mēnešus: no 13.06.2022. līdz 30.05.2024 un uzņem 8 ārzemju brīvprātīgos!

Maksimālais dotācijas apmērs: EUR 57 640.00.

This project is an amazing opportunity for 6 volunteers to get to know the charm of small town.

 • It is an opportunity to improve themself and learn new methods of working with young people of different backgrounds.
 • This project will allow volunteers to experience and see Latvian culture,
 • traditions, language and get to know the beautiful Latvian nature and changing seasons.
 • Project is a great opportunity also for the local community, to broaden their horizons by learning about new cultures.


The aim of the project is:

 • Is to expand activities and event offers to Ventspils residents - young people, children and people from older generations.
 • Events will be developed and will be available to residents free of charge. These events will allow different age people to participate and gain experience in non-formal education activities. 
 • As Ventspils city is not a big city, it has felt some of events and activities are beeing visited lesser. Therefore, volunteers will be given the opportunity to observe the process from the sidelines and participate with their own ideas about how to improve and make people being interested in public activities (events).
 • To make youngsters in ourregion expand their European sensibility and know the opportunities that the EU offers
 • To stimulate cohesion and cooperation among people from different countries and social, territorial and culturalrealities.

REALIZĒTIE EIROPAs SOLIDARITĀTES KORPUSA BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTI

2019 – 2021.gads “Jaunatne iesaistās” Eiropas Solidaritātes korpusa partnerības projekts. Šī projekta ietvaros trīs gadu laikā biedrība “Attīstības fabrika” īsteno gan ilgtermiņa individuālos brīvprātīgo projektu, gan īstermiņa grupas projektus.

 • No 2019 -2020 gadam projektā tika īstenoti ilgtermiņa brīvprātīgā darba projekti, kurā piedalījās 3 brīvprātīgie no Itālijas un Polijas. Brīvprātīgie savus darba pienākumus īstenoja Ventspils jauniešu mājā, Ventspils augstskolas un Ventspils galvenajā bibliotēkā. Tika īstenotas dažāda mēroga aktivitātes un pasākumi, vācu ,poļu un itāļu valodas nodarbības, mūzikas un stāstu cikli, dažādi sporta un erudīcijas pasākumi jauniešiem. Brīvprātīgie piedalījās citu Eiropas brīvprātīgo rīkotajos pasākumos pārstāvot uzņēmējorganizāciju un stāstot citiem par Eiropas Solidaritātes korpusa programmas iespējām.
 • 2019. gada vasarā projekta ietvaros tika uzņemti 10 brīvprātīgie no Portugāles, Spānijas, Polijas, Vācijas un Bulgārijas īstermiņa grupas projektam. Brīvprātīgie viena mēneša laikā iepazina Latvijas kultūru un dabu, sadarbojās ar vietējiem jauniešiem un kopīgi organizēja un īstenoja Ventspils Jauniešu festivālu “Random Republika” .
 • 2020. gads projektā piedalās 3 brīvprātīgie no Francijas un Vācijas. Brīvprātīgo tiešos darba pienākumus īstenoja Ventspils Jauniešu mājā un Ventspils Pārventas bibliotēkā, rīkojot pasākumus jauniešiem  – izlaušanās istaba, elektronikas pulciņi, kultūras pasākumi, mūzikas improvizācijas vakari, Zemes stundas pasākumi, kā arī pieaugušajiem – franču un vācu valodas nodarbības, sarunu un stāstu vakari par kultūru un citām jomām.