Par biedrību

Biedrība “Attīstības fabrika” (iepriekš “Ventspils Jauniešu dome”) darbojas kopš 2003. gada. Organizācijas mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos demokrātiskos procesos, palīdzēt jauniešiem attīstīt savas kompetences un pašpārliecinātību. Esam biedrība, kas darbojas  Ventspilī un tuvākajā apkaimē.

Biedrības darbības stūrakmens ir neformālā izglītība. Neformālā izglītība ļauj jauniešiem palikt savā komforta zonā, tādējādi mācīties vidē, kas sniedz prieku un ļauj viņiem pašiem nākt pie zināšanām, pretstatā tam, ka formālajā izglītība tiem tiek uzlikts attiecīgs rāmis ar lietām, kas, tiem jāiemācas.

Biedrība savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai regulāri organizē seminārus, diskusijas, darbnīcas, apmācības, nometnes, kurās piedalās gan klases kolektīvi gan vienkārši mācīties griboši jaunieši, kopīgi iepazīst un attīsta komandas darba un individuālās līdera prasmes.

Biedrība ikdienā palīdz koordinēt Ventspils Jauniešu mājas brīvprātīgo darbu un kopā ar šiem jauniešiem rīko dažādus sporta un izklaides pasākumus, kā arī citus  pasākumus pilsētas un novada jauniešiem. Kopš 2015.gada biedrībai ir noslēgts deleģējuma līgums ar Ventspils pilsētas domi, kura ietvaros īstenojam un esam atbildīgi par virkni darba ar jaunatni uzdevumiem Ventspils pilsētā.

Biedri

EMĪLS ANŠKENS

Valdes priekšsēdētājs

Unda Egendorfa

Valdes locekle

Helēna koha

Valdes locekle


PAULA ANŠKENA

Aktīviste


Dana irbe

Aktīviste


Kontakti

Biedrība "Attīstības fabrika"

Reģ. nr.: 40008074582

+371 25 705 008

[email protected]

Kuldīgas 13, Ventspils LV-3601, Latvija

Rekvizīti

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV96HABA0551047884958

Kontaktu forma

Jūs varat sazināties ar mums, aizpildot šo kontaktu formu.