REALIZĒTIE ERASMUS + BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTI

  • 2017.-2018. gads “EBD Ventspils pilsētā” šī projekta ietvaros tika uzņemti 2 brīvprātīgie no Portugāles un Čehijas, kā arī koordinēts 1 brīvprātīgā no Itālijas projekts. Uzņemtie brīvprātīgie savus darba pienākums veic Ventspils Jauniešu mājas telpās, kā arī palīdz biedrībai veidot informējošus pasākumus arī ārpus jauniešu mājas telpām. Koordinētais brīvprātīgais savus darba pienākumus veica Ventspils Galvenās bibliotēkas telpās, kā arī nodrošināja aktivitātes ārpus bibliotēkas telpām.
  • 2018.gads “Jaunatne iesaistās” šis projekts tika veidots un pielāgots brīvprātīgā darba veicējam no Bulgārijas interesēm, proti, sadarbība un darbs ikdienā ar NEET situācijas jauniešiem. Brīvprātīgais savus darba pienākumus veic Ventspils Jauniešu mājas telpās, ikdienā satiekoties ar Jauniešu mājas apmeklētājiem jauniešiem skolas vecuma kā arī NEET grupas jauniešiem.
  • 2018- 2019. gads “EBD Ventspils pilsētā” projekta ietvaros tika uzņemta viena brīvprātīgā no Spānijas. Brīvprātīgā savus darba pienākumus veic Ventspils Jauniešu mājā, rīkoja dažāda veida un satura pasākumus, kā arī Spāņu valodas nodarbības. Brīvprātīgā ikdienā sadarbojās ar Ventspils Jauniešu mājas brīvprātīgajiem jauniešiem, kā arī organizēja radošās darbnīcas bērniem – Ventspils Galvenajā bibliotēkā, kā arī organizēja izlaušanās spēles gan angļu gan spāņu valodā studentiem Ventspils augstskolas bibliotēkā.
  • 2018-2019.gads “Jaunatne iesaistās” projekta ietvaros tika uzņemts viens brīvprātīgais no Francijas. Brīvprātīgais savus darba pienākumus veica Ventspils Jauniešu mājā, rīkoja Franču valodas nodarbības, dažādas tēmas pasākumus, gan informatīvus gan izklaidējošus. Brīvprātīgais izstrādāja aktivitātes par “zaļo dzīves veidu”, kurās iesaistīja Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolu klases un Ventspils Augstskolās studentus. Brīvprātīgais rīkoja mākslas akciju un konkursu lai godinātu 8.marta jeb vienlīdzības dienu.

REALIZĒTIE EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA GRUPU PROJEKTI

2018.gada jūlijs-augusts “Young city of tomorrow”  projekts tika veidots lai iesāktu jaunu tradīciju Ventspils pilsētas ikdienā, proti, pirmā jauniešu festivāla “Random Republikas” izveide. Paša festivāla izveide bija kā nepieciešamība, kuru vēlējās īstenot vietējie jaunieši, kas ir Ventspils Jauniešu mājas padomes dalībnieki. Lai jauniešu festivālam radītu arī dziļāku mācīšanās un starpkultūru dimensiju projektā tika iesaistīti 10 brīvprātīgie no Itālijas, Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Portugāles. Projektā iesaistītie ārzemju brīvprātīgie apguva praktiskas iemaņas pasākumu organizēšanā, dekorāciju un āra spēļu izveidē, kā arī iepazina un ieguva dziļāku izpratni par uzņēmējorganizācijas valsti Latviju. Ārzemju brīvprātīgie projekta laikā sadarbojās ar vietējiem jauniešiem un kopīgi piedaloties neformālās aktivitātēs un spēlēs, kurās bija jāprezentē ne tikai sevi, bet caur aktivitātēm tika dota iespēja iepazīt viens otra kultūru tuvāk.

Foto atskats Festivāls "Random Republika"